نیلین از زمان تأسیس در تابستان ۱۳۹۴ تاکنون، افتخار همکاری با بانک ها و شرکت‌های بزرگ نرم‌افزار بانکی داخلی و خارجی داشته و در جذب همراهی توسعه‌دهندگان مجرب با سوابق کاری روشن در فضای بانکی و استارتاپی موفق بوده است.

نیلین یک تیم نرم‌افزاری کوچک است. اما در بازاری رقابت می‌کند که صاحب‌نام‌ترین شرکت‌های نرم‌افزاری کشور در آن مشغول فعالیت هستند. مقتضیات فنی تولید نرم‌افزارهای حوزه بانک و پرداخت در کنار نیازهای امروزه این عرصه، تنها یک راه پیش روی ما نهاده است که عمیقاً به آن باور داریم: تولید حرفه‌ای محصولات با لحاظ استانداردهای تولید نرم‌افزارهای بانکی با استفاده از روش‌های چابک تولید نرم‌افزار.