شبکه معاملات بین المللی یک شبکه هوشمند سیستمی به منظور تامین نیازهای تجار و تولیدکنندگان و تکمیل و اصلاح حلقه های یک فرایند کسب و کار است. اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور تامین منابع مالی خرید مواد اولیه و کالا یا ثبت تقاضای خرید کالا و مواد یا املاک در داخل و خارج ، همچنین برای فروش آنها میتوانند تقاضای خود را در سیستم ثبت نمایند. این پیشنهادات معاملات بطور سیستمی برای اعضا و یا فعالان بازار آن رشته در داخل و خارج کشور ارسال و فرآیند تا عقدقرارداد هوشمند پیش خواهد رفت