شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن (سها) در ابتدای سال ۱۳۸۹ با هدف طراحی و پیاده سازی سیستمهای پرداخت خرد و سیستمهای هوشمند حمل و نقل تأسیس گردید و هم اکنون یکی از شرکتهای گروه توسن می‌باشد.از جمله پروژه های این شرکت می توان به پروژه بلیت الکترونیک شهر تهران، پشتیبانی پارکومتر های موجود در سطح شهر تهران، پروژه کنترل بلیت سامانه های تندرو اتوبوسرانی، پروژه طرح ترافیک و پروژه بلیت الکترونیک شهر مشهد مقدس اشاره کرد.