مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران

مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

تفاهم‌نامه حمایت از ایجاد و راه‌اندازی مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران بین ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، بنیاد سینمایی فارابی و شرکت نسل اندیشه سبز نما به امضا رسید.

استودیو میثاقیه در سال ۱۳۳۸ خورشیدی تأسیس شد. فیلمبرداری و امور فنی بسیاری از فیلم‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ سینمای ایران در این استودیو انجام شده‌ است. در سال ۱۳۷۰ خورشیدی و در دوره مدیریت مهندس سید محمد بهشتی با تملک این استودیو توسط بنیاد سینمایی فارابی، بخش‌های تولید و پشتیبانی فنی سینما در آن مستقر شد. در سال ۱۳۹۶ معاونت پشتیبانی تولید بنیاد فارابی با هدف چابک‌سازی فعالیت‌های این بنیاد، منحل شد.

بر اساس سیاست‌های جدید سینمایی کشور و بنیاد سینمایی فارابی ساختمان شماره ۲ بنیاد سینمایی فارابی در سال ۱۳۹۸ برای استقرار «مرکز نوآوری و شتابدهی سینمای ایران» آماده شده است.