استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

استارتاپ ویکند ورزشی (اسپورت اپ)

انجمن علمی دانشجویی علوم ورزشی با همکاری مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند

استارتاپ ویکند ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

1- ایده خودتون رو بگید

2- تیمتون رو بسازید

3- ایده تون رو عملی کنید

  • معرفی ایده های برتر به مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی
  • اعطای جایزه نقدی به 3 تیم اول
  • تخفیف 15 درصدی تا آخر تابستون 
  • تخفیف ویژه برای دانشجویان بهشتی و همچنین سایر دانشگاه ها
  • ظرفیت محدود

نظرات