بستری برای خرید و فروش کالاهای نو، دست دوم و معیوب