خانه ی هوشمند سیاچ در یک نگاه

ما یک شرکت بزرگ ما هستیم که زندگی را برای شما آسانتر می کند. از این پس شما اصلاً نیازی به کنترل تجهیزات خود ندارید ، فقط برنامه ما را دانلود و نصب کنید و پروژه ما را خریداری کنید و نصب کننده ما این کاررا برای خانه شما انجام دهد

با ما شما مجبور نیستید لامپ های خود را روشن یا خاموش کنید ، فقط آن را از دور و با برنامه نصب شده خود انجام دهید ، یا لازم نیست برق خود را روشن یا خاموش کنید فقط با برنامه ما این کار را انجام دهید. شما می توانید برنامه ما را بدون پرداخت هیچ پولی برای انروید و آی او اس نصب کنید. اگر می خواهید این برنامه را به صورت رایگان دانلود ونصب کنید