پروژه ساخت نرم افزار کاربر مجازی توسط آرش ابراهیمی در سال 1387 آغاز شد و پس از 6 سال (در سال 1393) نسخه اولیه آن تکمیل گردید و تأییدیه شواری عالی انفورماتیک کشور را کسب نمود. تا امروز که کاربر مجازی به نسخه 6 ارتقاء یافته است کمک ها و مشورت های محمد حسین علیپور، آرین علیجانی و فرهنگ جعفری همواره راه گشای این پروژه بوده و هست.

کار ما، خودکارسازی، رباتیک کردن و بهینه سازی کلیه امور کامپیوتری است که توسط نیروی انسانی بر روی کامپیوتر قابل انجام باشد. 
در اصطلاح بین المللی به مدل کار ما، RPA می گویند. RPA مخفف Robotic Process Automation به معنی خودکارسازی فرایندهای رباتیک است. زمانیکه به کمک برنامه نویسی یا نرم افزارهای ربات ساز، امور و فرایند های نرم افزاری (نظیر امور اداری شرکت ها) را طوری خودکار سازی نماییم که برای انجام مجدد آن امور دیگر نیازی به نیروی انسانی نباشد، اصطلاحاً می گویند در آن بخش RPA پیاده سازی شده است. به بیان ساده تر، RPA جایگزینی ربات های نرم افزاری بجای انسان است. 
برنامه نویسی نرم افزار کاربر مجازی (که ابزار اصلی کار ما در صنعت RPA است و در سایت حاضر به معرفی آن پرداخته ایم) ماژولار بوده و امکان افزودن ماژول های مورد نیاز پروژه های RPA در آن وجود دارد. تیم ما با ابزار RPA خود (نرم افزار کاربر مجازی) و قدرت برنامه نویسی ماژول های RPA و نیز تجربه و مهارت عملیاتی چندین ساله در کار RPA، هم اکنون قادر است بسیاری از فرایندهای پیچیده‌ نرم افزاری را خودکار سازی و رباتیک نماید.