پرکاران با درنظر گرفتن موانعی همچون" دسترسی مفید و منظم به اطلاعات استخدام و نیز عدم تناسب در نحوه ارائه اطلاعات استخدام و نوع تقاضای جوانان جویای کار , شروع به بررسی و ارائه راهکار برای حل این موانع نمود

و بالاخره در زمستان 1397 با بررسی کلیه راه کارها تصمیم به ایجاد اپلیکیشنی با عنوان پرکاران نمود.

پرکاران با هدف ایجاد سهولت در دسترسی جویندگان کار به منابع استخدامی خاص برای اولین بار در ایران اقدام به ایجاد "بانک اطلاعات استخدام"مشاغل خاص" برای استفاده جامعه هدفی مستعد اما تقریبا غیرفعال نمود.

 

مزیت پرکاران: فعال نمودن کارجویان خاص مانند: معلولین و کم توان های گرامی و نیز اشخاصی که بهر شکل,  زمان و یا امکان انجام کار بعنوان شغل اصلی یا شغل دوم حتی کارهای ساعتی را دارا می باشند اما بدلیل عدم دسترسی و اطلاع از درخواست های استخدامی متناسب با نیاز خود, نمی توانند از توانایی های بالقوه خویش استفاده نمایند

 

هدف پرکاران: گروه فعال و با انگیزه پرکاران تنها 2 هدف در افق دید خود دارد:

-1ایجاد دسترسی به بازار کار برای کارجویان خاص که اطلاعات استخدامی متناسب با شرایط خود نداشته و یا بطور کل بازار کاری برای آنها درنظر گرفته نشده است

-2ایجاد و تقویت فرهنگ پرکاری برای افرادی که تواناتر هستند یا زمان بیشتری دارند(پرکاران)