«تیم‌شیم» برای نخستین بار در ایران اقدام به اجرا و پیاده سازی «بیمه همتا به همتا» نموده است. بر اساس این مدل، افراد پس از خرید بیمه نامه، تیم خود را تشکیل داده یا به تیمهای موجود می پیوندند. چنانچه در پایان سال تیم خسارت نداشته باشد، تا ۵۰% حق بیمه پرداختی به اعضای تیم بازگردانده میشود.

تیم‌شیم بستری نوآورانه برای صنعت بیمه است و سازوکاری هوشمندانه ارائه میدهد که هم برای صنعت بیمه و هم برای بیمه گذاران سودمند است.

تیم‌شیم مشوقی برای رانندگان خوب و حواس جمع است و از طریق گسترش فرهنگ رانندگی خوب، مسئولیت اجتماعی خود را انجام میدهد.

بیتمه

بیتمه

  • فروش بیمه
گامینس

گامینس

  • خرید آنلاین انواع بیمه نامه با کمترین قیمت
بیدبرگ

بیدبرگ

  • مشاور آگاه بیمه، مالیات و امور حقوقی