خبرسافت یک پلتفرم تحت وب است که فرایندهای لازم برای یک خبرگزاری یا وب سایت خبری و یا حتی اطلاع رسانی را برای شما فراهم می کند. خبرسافت به شما کمک می کند تا تمام نیازمندی های خودتان را در حوزه راه اندازی یک وب سایت مناسب خبری و یا پرتال سازمانی مرتفع نمایید.

خبر فارسی

خبر فارسی

  • خبر فارسی یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
ایران جشنواره

ایران جشنواره

  • ایران جشنواره یک استارتاپ در شهر تهران می باشد