طراحی و توسعه نرم افزارهای مبتنی بر وب و موبایل 
با توجه به رویکردهای جدید دنیای نرم افزار و رشد تجهیزات ارتباطی جدید، تولید محصولاتی پویا و کاربردی، نیازی است که این مجموعه برآن است تا به بهترین شیوه به آن پاسخ دهد. 
سرویس ها : طراحی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای مخاطب محور در قالب اپلیکیشن های موبایل. 
ارائه خدمات مشاوره جهت طراحی،توسعه و راه اندازی سیستم های جامع یکپارچه ممیز در شرکت ها و سازمان های بزرگ که نیازمند روشها و ساختارهای خاص می باشند.