آموزش و پیاده سازی راهکارهای هوش تجاری به ویژه برای تولیدی، واردکننده و پخش های مواد غذایی و دارویی

تحلیلگر امید

تحلیلگر امید

  • تحلیلگر امید یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
اکوسیستم

اکوسیستم

  • رسانه اکوسیستم کارآفرینی ایران
واکاویک

واکاویک

  • سرویس پردازش هوشمند متن فارسی