چه چیزی شما رو قدرتمند می کنه؟ هوشمندی مهم ترین کلیدواژه یک انسان آرام و در عین حال قدرتمنده. شاید هوشمند بودن محیطی که درونش زندگی میکنید شروعی برای رسیدن به این احساس باشه. خانه هوشمند به خانه ، محیط کار، مغازه و بطور کلی محیطی گفته میشه که بتونه وظایفی رو از دوش ساکنینش برداره و به عهده بگیره. از تأمین امنیت اون محیط گرفته تا انجام کارهای روزمره و ساده‌ای که همیشه دارن تکرار میشن و وقت زیادی هم از افراد میگیرن. شما میتونید از دور یا نزدیک با خونه هوشمندتون در ارتباط باشید و خیالتون از همه چیز راحت باشه.