دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ

دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، در نظر دارد دومین دوره از رویداد استارتاپ‌مچ را به منظور جذب نیروی متخصص برای تیم‌ها و استارتاپ‌ها برگزار نماید.

این رویداد دو روزه است که در روز اول کارگاهی با هدف آموزش تیم‌سازی برگزار میگردد سپس به هر تیم زمانی برای ارائه تیم و کارهای خود اختصاص داده می‌شود تا افراد متخصص را جذب تیم خود کند. در روز دوم رویداد تیم‌ها و افراد طی فرایندی با یکدیگر مصاحبه و صحبت مستقیم خواهند داشت و به عبارتی با یکدیگر مچ می‌شوند .

در این رویداد به تمامی تیم‌ها سه ماه زیرساخت و فضای ابری رایگان داده می‌شود، همچنین منتور شیپ و مشاوره منابع انسانی رایگان از دیگر مزایای شرکت در این رویداد است.

تاریخ و ساعت رویداد
شروع:18 مهر 1398 ساعت 08:00
پایان:19 مهر 1398 ساعت 20:00

 

نظرات