شرکت ما از  سال ۱۳۹۳ به صورت تیم و از شهریورماه ۱۳۹۶ به صورت رسمی در زمینه طراحی سایت ،اپلیکیشن ، و نرم افزار های تحت دسکتاپ فعالیت دارد که بطور مداوم دراین خصوص بصورت حرفه ای و تخصصی فعال است و هم اکنون با همکاری و پشتوانه پرسنل ماهر، با قدرتی بیش از پیش در خدمت طراحی سایت و… در تمام ایران می باشد. طراحی سایت و اپلیکیشن دقیقا مطابق ایده و نظر کارفرما از مهمترین تفاوت شرکت ماست زیرا پس از انعقاد قرارداد، تیم طراح اختصاصی ، توسط امور قراردادهای شرکت ما معرفی می گردد .