کارگاه PayTech

کارگاه PayTech

نقش واسط پول برای مبادله و ویژگی قابل نقل و انتقال بودن آن، از گذشته همواره مطرح بوده است. تبدیل واحد پولی برای نقل و انتقال، افزایش سرعت انتقال پول، امنیت و بسیاری از موارد دیگر باعث شده که استارتاپ‌های زیادی برای حل مشکلات سنتی این حوزه قدم پیش بگذارند. حوزه PayTech، یکی از بزرگترین زیرمجموعه‎‌های فین‌تک با گردش مالی سرسام‌آور است. در کارگاه PayTech در خصوص مباحث حوزه پرداخت به طور مفصل صحبت خواهد شد.

سرفصل‌های کارگاه

تشریح PayTech و تعیین جایگاهش در بیگ پیکچر دنیای FinTech

معرفی PayTech

تاریخچه PayTech

تشریح مفاهیم مرتبط با موضوع و روایت داستان خلق و توسعه PayTech

تشریح زیر شاخه‌های PayTech و معرفی برخی استارتاپ‌های هر کدام

تشریح موقعیت PayTech در ایران و جایگاه فعلی و جایگاه آینده

مسیر رشد در ایران و چالش‌ها و فرصت‌ها

جمع بندی موضوع

زمان‌بندی کارگاه

پذیرش
۸:۳۰ - 9:00
آغاز و خوش‌آمدگویی
9:00 - 9:10
سخنران اول
9:10 - 9:30
مدرس
9:30 - 10:45
پذیرایی و شبکه‌سازی
10:45 - 11:15
مدرس
11:15 - 12:30
سخنران دوم
12:30 - 12:50
پرسش و پاسخ
12:50 - 13:00

نظرات