ایده مارکت

ایده مارکت

ایده‌ مارکت رویدادی است، فرهنگی ترویجی که می‌خواهد برای ایده‌پردازان جنبه اقتصادی داشته باشد. بنابراین شرکت در رویداد ایده‌ کلاب برای طراحان و ایده‌پردازان علاوه بر اینکه می‌تواند باعث شناسایی و شناساندن فرصت‌های شغلی و ارتباطی بسیار مفید باشد، می‌تواند در صورت برتری ایده‌ها نیز به فرصتی اقتصادی تبدیل شود که در وهله اول به صورت دریافت جایزه و کمک هزینه تولید بوده و در ادامه جذب سرمایه از سوی تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران این صنعت باشد. که با توجه به اهداف باشگاه نوآوری و توسعه می‌تواند پلی ارتباطی بین ایده پردازان و سرمایه گذاران در حوزه سرمایه گذاری خطر پذیر (vc) باشد.

هدف از این طرح افزایش توانایی و روحیۀ کارآفرینی و ایده‌پردازی دانشجویان و همچنین ارتباط مؤثر و شفاف بین دانشجویان و صاحبان صنعت و سرمایه است.

 

همچنین با توجه به نیاز ایجاد بستری فیزیکی برای ایجاد پل ارتباطی دانشجویان و افراد مستعد با باشگاه، برگزاری این ایده مارکت در وهله اول می‎تواند با ایجاد این بستر زمینه آشنایی را فراهم نموده و گامی در راستای حرکت رو به جلوو نیل به اهداف دور دست باشگاه باشد.

ایده مارکت فرصتی فراهم می‌آورد تا ایده پردازان انگاره‌های خود را پرورش دهند و به جمع ایده‌های برتر برسند. سپس کلاس‌های آموزشی در نظر گرفته‌ شده برای ایده¬های مختلف، بستری فراهم خواهد کرد تا شرکت کنندگان به فراخور ایده‌های خود بتوانند آن را بهتر ارائه کرده‌، که این امر می‌تواند از طرح ناپخته ولی قابل تامل برای رسیدن به یک طرح مناسب، شروع شده و تا دوره های آموزشی مکمل پس از گزینش ایده های مناسب برای کار و سرمایه گزاری ادامه یابد. و در واقع به ایده های مختلف در سطوح مختلف برای رشد تا رسیدن به مرحله اجرا کمک خواهد شد.

با توجه به رویکرد باشگاه نوآوری و توسعه که ایجاد بستر مناسب برای درآمدزایی در حوزه‌های اشتغال جوانان است، می‌توان با در نظر گرفتن حوزه‌های بالا دستی و موثر بازرگانی، تجارت و مدیریت مالی پذیرایی تمامی طرح‌ها در تمامی زمینه‌های مختلف که به اشتغال، کارآفرینی و درآمدزایی باشد فائق آمد. همچنین با توجه به نیاز بستری فیزیکی برای ایجاد پل ارتباطی مابین دانشجویان و افراد مستعد با باشگاه، برگزاری این ایده مارکت در وهله اول میتواند، این بستر آشنایی را فراهم نموده و گامی در راستای حرکت رو به جلو و رسیدن به اهداف دور دست باشگاه باشد.

نظرات