بلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچین

بلاک میت۵: ارزش در شبکه بلاکچین

اولین دورهمی تخصصی حوزه بلاک چین در شهر مشهد با نام «بلاک میت» بر آن است تا با آگاهی‌بخشی هر چه بیشتر در حوزه این فناوری نوظهور، گامی در جهت توسعه کسب و کارهای آینده بردارد.

در بلاک میت 5، طی ارتباطی تصویری با فرزانه علیزاده به بررسی ارزش در شبکه بلاک چین خواهیم پرداخت. وی به بررسی اقتصاد اشتراکی و اقتصاد توکن به بررسی مفهوم ارزش در شبکه بلاکچین پرداخته و پس از بررسی تفاوت بین کوین و توکن، روش‌های ارزشگذاری و مواردی که منجر به افزایش ارزش کوین و توکن‌ها می‌گردد، را بررسی خواهد نمود.
در ادامه، به بررسی برخی از موارد کاربردی بلاکچین که منجر به توسعه اینترنت ارزش شده اند و چند نمونه از کوین‌های توسعه یافته، پرداخته خواهد شد.

در بخش بعدی دورهمی، شرکت کنندگان به معرفی شخصی و حوزه کاری خود می پردازند تا افراد حاضر با یکدیگر آشنایی کامل پیدا کنند. در بخش انتهایی، افراد حاضر در دورهمی به شبکه سازی و گسترش ارتباطات خود با سایر افراد حاضر در بلاک میت و بیان تجارب و نیازها خود با دیگران خواهند پرداخت.

موضوعاتی که بلاک‎میت بر آن است تا به آنها بپردازد، از قرار زیرند:

+ مفاهیم بلاک چین
+ کاربردهای بلاک چین
+ معرفی کسب و کارهای مبتنی بر بلاک چین
+ بررسی قوانین و مقررات کشورها در حوزه بلاک چین
+ آشنایی با قراردادهای هوشمند مبتنی بر بلاک چین
+ آشنایی با رمزارزها و نحوه فعالیت آنها

نظرات