وظیفه ما رسیدگی به رزروها، پرداخت های مرتبط با خدمات شما، مدیریت مشتریان و بازاریابی کسب و کار شما، و ارائه اطلاعات رزرو خدمات شما به مشتریان بر روی اپلیکیشن بوکردسک است ... بنابراین شما با خیال راحت به ارائه خدمت به مشتریان خود بپردازید