زونداک برای بیماران است

ما زونداک را برای بیماران طراحی کرده ایم , برای نوبت دهی آنلاین , برای یافتن بهترین دکتر سطح شهر و ...
زونداک برای پزشکان است

ما زونداک را برای پزشکان طراحی کردیم تا امکان معرفی بهتر خدمات خود به بیماران و ارتباط متقابل با آنها را داشته باشند

سیمرغ

سیمرغ

  • سیمرغ یک استارتاپ در شهر پردیس می باشد
آیمدیتو

آیمدیتو

  • گردشگری پزشکی
اکسیر

اکسیر

  • نرم افزار مدیریت مطب