زونداک برای بیماران است

ما زونداک را برای بیماران طراحی کرده ایم , برای نوبت دهی آنلاین , برای یافتن بهترین دکتر سطح شهر و ...
زونداک برای پزشکان است

ما زونداک را برای پزشکان طراحی کردیم تا امکان معرفی بهتر خدمات خود به بیماران و ارتباط متقابل با آنها را داشته باشند

سیبوفن

سیبوفن

  • آزمایشگاهی و پزشکی
تله طب

تله طب

  • ارائه خدمات پزشکی و پایش سلامت از راه دور
مِدگردی

مِدگردی

  • ارائه دهنده خدمات پزشکی و گردشگری در ایران