زونداک برای بیماران است

ما زونداک را برای بیماران طراحی کرده ایم , برای نوبت دهی آنلاین , برای یافتن بهترین دکتر سطح شهر و ...
زونداک برای پزشکان است

ما زونداک را برای پزشکان طراحی کردیم تا امکان معرفی بهتر خدمات خود به بیماران و ارتباط متقابل با آنها را داشته باشند

سیمرغ

سیمرغ

  • سیمرغ یک استارتاپ در شهر پردیس می باشد
میگری واچ

میگری واچ

  • طراحی و توسعه ابزارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در جهت تسهیل خدمات سلامت محور
مشاوره پزشکی هاسپیتل

مشاوره پزشکی هاسپیتل

  • با اپلیکیشن هاسپیتل در هر ساعت شبانه روز از هرجاى دنیا با پزشک تماس بگیرید