طراحی و ساخت کانکتور های نظامی در کلاس های مختلف آببند ، هوابند، دیواره آتش، HEAVY DUTY ، شوک و ارتعاشی HIGH SHOCK ، کاربرد در عمق و کاربرد در فضا و همچنین کانکتور های EMC/EMI و....

آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه
تتاک۲

تتاک۲

  • تفسیر تست های آزمایشگاه کلینیکی
دنسیکس

دنسیکس

  • فروشگاه تخصصی تجهیزات دندانپزشکی دنسیکس