طنین پرداز پاسارگاد

شرکت طنین پرداز پاسارگاد با تمرکز بر مشکلات شنوایی در گام نخست و با تکیه بر دانش تخصصی در الکترونیک و مهندسی پزشکی با تجمیع متخصصین حوزه مهندسی الکترونیک، مهندسی پزشکی، مهندسی نرم افزار، متخصصین گوش و حلق و بینی و ادیولوژیستها در دی ماه سال ۹۲ به ثبت رسید و در آبان ۱۳۹۶ به عنوان شرکتی دانش بنیان مورد تایید معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری قرار گرفت.

آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه
کارن

کارن

  • طراحی، تولید و تست انواع کانکتورهای الکتریکی
تتاک۲

تتاک۲

  • تفسیر تست های آزمایشگاه کلینیکی