طنین پرداز پاسارگاد

شرکت طنین پرداز پاسارگاد با تمرکز بر مشکلات شنوایی در گام نخست و با تکیه بر دانش تخصصی در الکترونیک و مهندسی پزشکی با تجمیع متخصصین حوزه مهندسی الکترونیک، مهندسی ...

آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه
دنسیکس

دنسیکس

  • فروشگاه تخصصی تجهیزات دندانپزشکی دنسیکس
اِی زی سِنس

اِی زی سِنس

  • حسگر تشخیص زودهنگام حمله قلبی