طنین پرداز پاسارگاد

شرکت طنین پرداز پاسارگاد با تمرکز بر مشکلات شنوایی در گام نخست و با تکیه بر دانش تخصصی در الکترونیک و مهندسی پزشکی با تجمیع متخصصین حوزه مهندسی الکترونیک، مهندسی ...

بازی های درمانی شادرام

بازی های درمانی شادرام

  • طراحی،تولید وتجاری سازی مداخلات ابزاری در پزشکی،روانپزشکی و روانشناسی در قالب بازی های درمانی جهت ...
کارن

کارن

  • طراحی، تولید و تست انواع کانکتورهای الکتریکی
اِی زی سِنس

اِی زی سِنس

  • حسگر تشخیص زودهنگام حمله قلبی