دارای مقام سوم کشوری در جشنواره شهید مطهری در دانشگاه تهران

 

کارن

کارن

  • طراحی، تولید و تست انواع کانکتورهای الکتریکی
آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه
بازی های درمانی شادرام

بازی های درمانی شادرام

  • طراحی،تولید وتجاری سازی مداخلات ابزاری در پزشکی،روانپزشکی و روانشناسی در قالب بازی های درمانی جهت ...