دارای مقام سوم کشوری در جشنواره شهید مطهری در دانشگاه تهران

 

آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه
پانوتک

پانوتک

  • نسل نوین زخم پوش‌های مبتنی بر نانو الیاف پانوتک می‌تواند تحول بزرگی در درمان انواع ...
کارن

کارن

  • طراحی، تولید و تست انواع کانکتورهای الکتریکی