دارای مقام سوم کشوری در جشنواره شهید مطهری در دانشگاه تهران

 

کارن

کارن

  • طراحی، تولید و تست انواع کانکتورهای الکتریکی
چکاپ

چکاپ

  • ارائه خدمات آنلاین سلامت
آی سین

آی سین

  • سیستم غربالگری شبکیه