شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی پردیس اختر یک شرکت می باشد

شرکت دانش بنیان ماهان انرژی طراح وتولید کننده تجهیزات مدیریت مصرف از سال1386با ثبت اختراع (سیستم هوشمند مدیریت مصرف) با مهندسی معکوس تکنولوژی ژاپنی، اقدام به تولید انواع بانک خازنی با ارایش ستاره. وسایر تجهیزات مورد نیاز ادارات،صناییع وسایر مصرف کنندگان کلان انرژی درایرانت وخاورمیانه کرده است