بیمرو به فروشندگاه و بازاریاب های بیمه نامه های عمر کمک می کنه که کسب و کارشون رو مدرن کنند . یعنی یک سری کار ها مثل پیگیری سررسید اقساط بیمه نامه های صادر شده و اعلام قرار ها مشاوره و کلی کار دیگه رو بسپرید به بیمرو و بیمرو مثل یک منشی هوشمند و کار بلد کلی از کارهای شما رو هوشمند انجام میده

بالونت

بالونت

  • شبکه اجتماعی کاری
تیم کمپ

تیم کمپ

  • نرم افزار مدیریت پروژه آنلاین و گانت چارت شمسی