در سال 1382 بخش الكترونيك، ابزار دقيق و مخابرات موسسه جهاد تحقيقات با امكانات و ساختار سازماني به شركت مهندسي پتروگاز خاورميانه منتقل گرديد و با بهره گيري از كارشناسان و متخصصان با تجربه در چهار محور اصلي ذيل فعاليت هاي  خود را آغاز نمود:

حوزه های فعالیت

نفت و گاز

الکترونیک و مخابرات

نیرو و پیشرانش

مکانیک

 


شکل گیری

در سال 1372 با افزايش پروژه هاي در دست اجرا و نياز به ارتباط بيشتر با بازار، جهت جذب سرمايه هاي بيشتر و ايجاد بستر لازم براي تجاري نمودن دستاوردهاي تحقيقاتي و نهايتا با هدف ايجاد قطب تحقيقاتي صنعتي تاثير گذار و پايدار با حداقل تكيه بر بودجه و اعتبارات دولتي،  موسسه جهاد تحقيقات با بهره گيري از امكانات اجرايي مركز فناوري پژوهشكده جهاد تشكيل گرديد. در اين راستا مقرر گرديد فعاليتهاي تحقيقاتي در پژوهشكده بعد از تدوين دانش فني و نمونه سازي جهت جذب سرمايه و ايجاد خط توليد به موسسه جهاد تحقيقات منتقل گردد.

جهاد تحقیقات

پژوهشكده مهندسي وابسته به وزارت جهاد كشاورزي در سال 1362 تحت عنوان مركز تحقيقات مهندسي جهاد با هدف انجام طرحهاي تحقيقاتي در زمينه هاي مختلف دفاعي و صنعتي تاسيس گرديد. هدف از تاسيس اين پژوهشكده، تحقيقات كاربردي، تدوين دانش فني، نمونه سازي و توسعه فناوريهاي مورد نياز به منظور افزايش بهره وري در صنايع، اشتغال زايي و جلوگيري از خروج ارز بوده است.