مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

ارتباط با افراد موفق و خوش فکر، آموختن در حوزه ی کارآفرینی و کسب‌وکار و تغییر آینده با نوآوری و تلاش!

 

 


ریمیا مجموعه‌ای از جوانان پرشور و علاقه مند به کارآفرینی و نوآوری است که در جستجوی تغییر وضع موجود و تحقق آینده مطلوب خود و کشورشان از راه تلاش و سخت کوشی و نوآوری هستند.
ریمیا پله ای برای دستیابی به موفقیت می باشد که بر اساس تجربه و دستاوردهای واقعی و قابل سنجش شکل گرفته است