پیشتازان صنعت فراز ارتباط

فعالیت در کلیه زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند مطالعه، طراحی، ساخت و توسعه، تحقیق و پژوهش، آموزش، مشاوره، نظارت فنی، بومی سازی فناوری های نوین، تولید و ساخت ...

شرکت پیشتازان صنعت فراز ارتباط در سال 1395 به عنوان یک شرکت تابعه، از مجموعه ای معتبر شروع به فعالیت نموده است. سابقه فعالیت این مجموعه بیش از 45 سال در حوزه طراحی، تولید محصولات الکترونیک و مخابرات، تحقيق و توسعه، پیاده سازی و اجراي پروژه هاي مختلف ارتباطی و راديويي میباشد.
حضوري درخشان در متن صنايع و نقاط حساس کشور، با بهره گيري از کادر مديريتي مجرب، محققین و کارشناسان فنی توانمند منتج به اجرای پروژه هاي گوناگون صنايع مخابرات، نفت و گاز و پتروشيمي و انرژي و ... گردیده است.