شرکت مهام گستردنا MGD، با باور عمیق به مشارکت در توسعه پایدار کشور و تولید ملی، مأموریت و برنامه های خود را در راستای: استفاده از همکاری دانشگاه ها و متخصصین داخلی، ایجاد اشتغال مبتنی بر شرکت های نوپا و دانش بنیان و شبکه سازی آنها، و استفاده از ظرفیت ها و سرمایه گذاری های خارجی از طریق انتقال تکنولوژی، مشارکت در ایجاد زیرساخت های تولید و نیز تأمین کالا با فناوری های بالا (با لحاظ عدم وجود مشابه داخلی) و با کیفیت مطلوب قرار داده است.

شرکت مهام گستردنا با همکاری متخصصین و همراهی اندیشمندان دانشگاه های معتبر کشور، گام های اساسی و عملی در راستای مأموریت های خود برداشته و تفاهم نامه هایی نیز با دانشگاه تهران منعقد نموده و در مسیر عملیاتی نمودن آنها قرار دارد.

با توجه به همراهی کشور چین با ایران در شرایط مختلف سخت و بحرانی ناشی از تحریم ها، شرکت مهام گستردنا، با رویکرد کمک به ارتقاء فناوری در صنایع کشور و توجه به حفظ و فزونی همه جانبه ی منافع ملی، نمایندگی شرکت‌های بزرگ و طراز اول متعدد چینی را در اختیار گرفته است که بر اساس شواهد و مستندات مطمئن و شفاف همه آنها از جایگاه بسیار بالایی از نظر سطح فناوری و کیفیت محصولات تولیدی برخوردار بوده و با عموم کشورهای صنعتی دنیا سالیان متمادی تعاملات و همکاری مستقیم و پایدار دارند. محصولات تولیدی این نوع شرکت ها مستقما در توسعه و ارتقاء صنایع پایه کشور از جمله صنعت آب و برق مورد استفاده قرار می گیرد.

همکاری MGD با شرکت های مزبور خارجی نه فقط برای تأمین کالا (با سطح فناوری و کیفیت بالا)، بلکه در موضوعاتی از جمله انتقال یا فروش فناوری به صورت متقابل، تعاملات علمی و پژوهشی با دانشگاه های کشور، سرمایه گذاری پایدار و مستقل از مسائل مقطعی نظیر تحریم ها، در دسترس قراردادن امکان استفاده از آزمایشگاه های مرجع برای تست محصولات ساخته شده داخلی، و ایجاد زیرساخت های تولید داخلی توافق و عملیاتی شده است. شرکت MGD با استمداد از الطاف الهی و با تکیه بر منابع و ظرفیت های داخلی مصمم است تا گام های اساسی و واقعی برای رشد و ارتقاء کشور و خصوصا صنعت آب و برق بردارد و در این راستا به همکاری و همراهی و هم فکری مدیران و تصمیم گیران بخش دولتی و خصوصی در این صنعت نیاز دارد.

شرکت مهام گستردنا، نه تنها قصد رقابت با هیچ یک از شرکت های داخلی (از جمله شرکت های سازنده انواع تابلوهای برق کوچک و بزرگ، در سطوح مختلف ولتاژ و در سطوح مختلف فناوری) در زمینه فعالیت های مشابه را ندارد، بلکه با تمام توان و ظرفیت و سرمایه، حامی و پشتیبان شرکت های خصوصی و فعالان در این زمینه است و با گذشت زمان و با اقدامات مختلف آن را اثبات خواهد نمود، و امید است که این فرصت در اختیار این شرکت قرار داده شود. اما از سوی دیگر، مجموعه مدیریت این شرکت بر انتقال تکنولوژی، و تأمین کالا با فناوری های نو و کیفیت بالا و خصوصا قیمت مناسب (در مقام مقایسه با سایر تولیدکنندگان و شرکت های نمایندگی خارجی) در راستای تأمین منافع داخلی تأکید دارد. شرکت MGD از اینکه تولیدکنندگان خارجی و یا شرکای آنها، بسته به شرایط مختلف سیاسی از جمله تحریم ها، نتوانند در تأمین کالای مناسب برای شرکت ها و صنایع داخلی دولتی و بخش خصوصی شرایط پایدار ایجاد کنند بسیار نگران و ناراحت بوده و از هیچ کوششی برای رفع این معضل دریغ نخواهد کرد. شرکت MGD از تولید داخلی حمایت نموده و زمینه های تثبیت و تقویت و توسعه تولید داخلی را با تکیه بر ظرفیت ها و منابع داخلی و استفاده از سرمایه و امکانات شرکای خارجی، با استمداد از خدای تبارک و تعالی، فراهم خواهد نمود.