پرتو نوین مدیریت ایرانیان

طراحی و پیاده سازی نرم‌افزارهای ارزیابی و مدیریت عملکرد، محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده خدمات و بودجه ریزی عملیاتی

گروه مشاوران پنكو (شركت پرتو نوين مديريت ايرانيان) از سال 1383 فعاليت خود را در حوزه هاي زير آغاز نمود:
بودجه ريزي عملياتي
هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت (ABC)
نظام جامع مديريت عملكرد مبتني بر كارت امتيازي متوازن (BSC)
حسابداري مديريت
طراحي و تدوين برنامه راهبردي و پياده سازي و اجراي استراتژي‌ها
گروه مشاوران پنكو همواره تلاش خود را بر روي طراحي و پياده سازي ابزارهاي حسابداري مديريت در كشور متمركز نموده است و در اين راستا كمك به بخش دولتي و همچنين شركت‌هاي كليدي بخش خصوصي را جهت ارتقاي سطح دانش سازماني در حوزه‌هاي بيان شده وجه همت خود قرارداده است.