ایران نگری استارتاپیست که از دل خاکسترهای پروژه ای دیگر سر بر آورده و هدف آن، آشنایی مردم با میراث تاریخی، فرهنگی و طبیعی ایران با تمرکز بر میراث ناملموس است. هدف ما بالا بردن سطح اطلاعات کاربران و تلاش برای فرهنگ سازی و اطلاع رسانی است تا بتوانیم محیطی را فراهم آوریم تا گردشگری ارزان و آگاهانه در میان عوام مردم پدیدار شود و هر ایرانی به جای تخریب این میراث گران بها، تلاش کند تا آن را در بهترین حالت ممکن حفظ و برای آیندگان به یادگار بگذارد.