نانو مهندسی سطح ژیکان

ساخت، توسعه دانش فنی تست و تعمیر وسایل و دستگاه‌های آزمایشگاهی وارائه خدمات مرتبط در حوزه پوشش‌های نانو مهندسی سطح

شرکت نانومهندسی سطح ژیکان اسپین-آفی از مرکز تحقیقاتی نانومهندسی سطح (SNE) دانشگاه تهران واقع در دانشکده مهندسی مکانیک این مجموعه می‌باشد. ژیکان به طور رسمی از سال 1394 آغاز به کار کرد. زمینه‌های اصلی کاری و تحقیقاتی ژیکان عبارتند از تولید تجهیزات آزمایشگاهی، تولید سطوح نانومهندسی شده (نظیر سطوح فوق‌آب‌گریز و سطوح فوق‌آب‌دوست)، ارائه مشاوره علمی و همچنین انجام تحقیقات مختلف در بخش‌های مذکور.