مهندسین مشاور ژرف دریا پژوهش پارس به عنوان یک شرکت دانش بنیان با بهره مندی از کارشناسان داخلی و بین المللی شامل اعضا محترم هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر است. تیم مطالعاتی این شرکت دارای سابقه طولانی و وسیع در سواحل آب های سه گانه کشور می‌باشند. این شرکت به شماره ثبت 496810، در بسیاری از سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی کشور به عنوان متخصص در زمینه اندازه‌گیری، مدلسازی‌های دریایی و خدمات مشاوره ای زیست‌محیطی سواحل و فراساحل شناخته شده است.

زمینه‌های اصلی فعالیت این شرکت شامل موارد ذیل است:

شبیه‌سازی باد، امواج و هیدرودینامیک سواحل و محیط‌های دریایی
تامین داده‌های شبیه‌سازی جوی و اقیانوسی برای عملیات دریایی
تامین داده‌های طراحی و مطالعات جوی و اقیانوسی برای پروژه‌های ساحلی و فراساحلی
توسعه سامانه‌های هشدار مخاطرات دریایی
اندازه گیری‌های میدانی و پایش سواحل
طراحی و مطالعات حفاظت از سواحل
طراحی و جانمایی آبگیر دریایی
تهیه داده‌های زیست‌محیطی، انجام مطالعات و مدلسازی‌های زیست‌محیطی و ارزیابی ساخت و طراحی سواحل
طراحی و ساخت بنادر، سازه‌های تفریحی ساحلی و سایر زیرساخت‌های ساحلی
مدیریت مناطق ساحلی شامل طراحی، مدلسازی عددی و پایش میدانی
انجام ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی
تحلیل، پیش بینی، ردیابی و مطالعه روش‌های جدید در کنترل پخش لکه‌های نفتی
پرورش آبزیان: مکان‌یابی مزارع پرورش آبزیان، سامانه‌های پیشرفته آکواپونیکس و پایش زیست‌محیطی