شركت کاوش مکانيزه فن‌ آور متشکل از تيمی متخصص با تجارب علمی و عملی موفق در انجام پروژه‌های مختلف ویدئومتری ،اتوماسيون، رباتيک، بازرسی و کنترل کيفی می باشد. اين شركت در تاريخ 82/9/1 فعاليت صنعتی خود را آغاز نمود و در تاريخ 84/5/4 به عنوان يک شركت رسمی در حوزه طراحی و ساخت انواع ماشين‌های صنعتی و سيستم‌های مکانيزه به ثبت رسيد.
کاوش مکانیزه فن‌آور، تاکنون پروژه‌های مختلفی را در حوزه طراحی و ساخت سيستم‌های مكانيزه و رباتیک به انجام رسانيده و هم‌اكنون بطور تخصصی به عنوان اولين شركت ايرانی توليدكننده ربات‌های بازرسی خطوط لوله مطابق با استانداردهای مورد نیاز می باشد.
اعضای هیئت مدیره این شرکت اساتید دانشگاههای معتبر کشور بوده و از تجارب موفقی در اجرای پروژه های مختلف در صنعت کشور برخوردار می باشند.