ایلیا بنیان دانش

طراحی و ساخت تجهیزات در زمینه اپتیک پیشرفته و تطبیقی(فوتونیک-اپتیک تطبیقی-لیدار-لیزر-اسپکتروسکوپی)

شرکت ایلیا بنیان دانش با اتکا به تجارب ۱۵ ساله علمی وتحقیقاتی هیئت مؤسس آن در سال۱۳۸۹ با هدف گام نهادن بر لبه فناوری مدرن روز جهان و با استراتژی اقتصادی دانش بنیان تأسیس گردید.

محصولات:

سامانه آشکارساز مسیر باز، آشکار ساز نقطه اي الکترواپتیکی
تشخیص و پایش گاز، آشکار ساز نقطه اي الکترواپتیکی
تشخیص و پایش گاز، آنالایزر گاز قابل حمل، آشکار ساز شعله، حسگر حمل با نفر، آشکار ساز دود، کالیبراتور و عیب یاب دستی، ساخت و تولید فشار سنج غیر مخرب به
روش آلتراسونیک