راهکار سرزمین هوشمند

خدمات ارزش افزوده پیامکی، سیستمهای تحلیل محتوا و خبر سیستمهای آموزش مجازی

بنیادی ترین کارکرد برند «سرزمین هوشمند» در فضای اطلاعات و ارتباطات، خلق زیرساخت های سخت افزاری (BAAS : Backend As A Service) و نرم افزاری است که منجر میشود یک فرآیند سرویس دهی در حوزه فناوری اطلاعات، از ابتدا تا پایان، در هوشمندانه ترین حالت خود انجام شود. برندی که با حضور خود، تلاش میکند تا فضای تحول از فناوری اطلاعات به بینش را تسهیل کند.