اندیشه سازان صنعت اطلس

طراحی، بهینه سازی و ساخت تجهیزات و ماشین آلات داروسازی با رویکرد دانش بنیان و علمی

تولیدکننده ماشینهای داروسازی در همکاری با شرکت پایا