پارادایم های قالب در مبانی خلق ثروت در دنیای امروز تغییرات زیادی داشته و هر روز افراد بیشتری برای رسیدن به آمال و آرزوهایشان، جذب بازار اقتصاد دیجیتال می شوند. توسعه کسب و کار MTeamبا دانشی برخاسته از تجربه شکست ها و موفقیت ها، امروز در حوزه ای فعالیت می کند که تلاقی دو بازار اقتصاد دیجیتال و اقتصاد دانش بنیان است. داشتن دانش و تجربه کافی در حوزه دیجیتال و صنایع دانش بنیان سبب شده که توسعه کسب و کار MTeamسرمایه گذاری های موفقی را در این حوزه داشته باشد. موسسه دانش بنیان مطهر نت پارس، شرکت دانش بنیان نرم افزار گستر زعفران، موسسه خلاق مانا ارتباط هوشمند نوین و شرکت شتابدهی هوشمند پیشگام سیوان ۴ سرمایه گذاری موفق زیر مجموعه شرکت توسعه کسب و کار MTeam هستند.