آن رنت بستر مناسبی برای اجاره انواع املاک و لوازم مختلف برای کسب درآمد و اجاره لوازم مورد نیاز به صورت موفق با هزینه بسیار پایین نسبت به خرید می باشد