مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی

مرکز نوآوری جامع دانشگاه علامه طباطبایی یک مرکز نوآوری و فناوری در شهر تهران می باشد

مرکز نوآوری دانشگاه علامه طباطبایی با موضوع محوری «هوشمندسازی» فعالیت می‌کند و پذیرای ایده‌های نوآورانه نیروی انسانی جوان و خلاق در این موضوع است.