شرکت بینا در سال 2014 تأسیس شد. در سال 2016 بینا در مورد سیستم های بازرسی اشعه ایکس تحقیق کرده و اکنون در مرحله (مرحله) بررسی امکان سنجی برای ساخت نمونه اولیه سامانه بارشی پرتوی ایکس MXCS است. این شرکت یک مطالعه امکان سنجی فنی درباره برنامه های پرتوی E مانند امنیت ، تابش و جوشکاری آماده کرده است. کارمندان بینا در مراحل مختلف پروژه های مهندسی ، مطالعه امکان سنجی ، طراحی ، ساخت و نصب دارای تجربه های زیادی هستند.

در اینجا مکان مناسبی برای مهندسین و متخصصانی است که به دنبال یک منطقه آزاد هستند تا بتوانند برترین دانش را تجربه کنند. ما از این نوع فعالیت ها و پشتیبانی ها تشویق و استقبال می کنیم. محققان جوان در زمینه مدیریت پروژه ، مهندسی برق و کنترل ، سیگنال و پردازش تصویر ، فیزیک و ... می توانند جایگاه مناسبی در شرکت ما پیدا کنند.