ما یکی از استارت آپ های نسل چهارم شتابدهنده ی سورس مرکز فناوری و نوآوری سینتک وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی قزوین هستیم که از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ شروع به توسعه ی تیم گیم تراپی با هدف توسعه ی بازی های درمانی کرده ایم.
در واقع با توجه به گفته ی گیب زیکرمن که بازی ها تنها نیرو در جهان هستند که باعث می شوند مردم برخلاف منافع شخصی خود رفتار کنند و در کارهای جدی بهتر عمل کنند سعی داریم بستری را فراهم کنیم که به مردم کمک کنیم در کارهای جدی ای مانند سلامتی بهتر عمل کنند.