رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

رویداد ایده پروری و کارآفرینی دندانپزشکی

مدیریت توسعه فناوری سلامت و دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیکی متاسل قصد دارد در تاریخ 21 الی 23 آبان ماه سال جاری، اقدام به برگزاری رویداد ایده پروری و کارآفرینی در حوزه دنداپزشکی نماید. موضوعات دریافت ایده ها به شرح زیر می باشد:

1- مواد دندانی پیشگیرانه و درمانی
2- بهبود کیفیت خدمات دندانپزشکی
3- ابزار و تجهیزات دندانپزشکی
4- بهبود شرایط محیطی دندانپزشکی

جوایز و تسهیلات این رویداد:

رتبه اول: 20 میلیون ریال جایزه نقدی، استقرار در مرکز رشد، 200 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

رتبه دوم: 15 میلیون ریال جایزه نقدی، استقرار در مرکز رشد، 150 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

رتبه سوم: 10 میلیون ریال، استقرار در مرکز رشد، 100 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض

ثبت نام و ثبت ایده از تاریخ 20 تیرماه تا 10 آبان ماه سال جاری

روز دفاع اولیه: 18 آبان ماه

زمان برگزاری رویداد 21 الی 23 آبان ماه

نظرات