گروه آزما با هدف ارائه راه حلها و خدمات تخصصی در حوزه ارتباطات، به ویژه شبکه های مدرن کامپیوتری بر مبنای راهکارهای نوین انفورماتیک درسال 1381 تاسیس شد و در این مدت با ارائه خدمات و تامین تجهیزات در زمینه IT,ICT در پروژه های متعدد کشوری فعالیت داشته است.

این مجموعه با تکیه بر دانش فنی متخصصان خود در طول این سالها با انجام پروژه های ملی و کلیدی متعدد به مجموعه ای توانمند در زمینه شبکه و ارائه پهنای باند اینترنت و اینترانت و ترانزیت تبدیل گردیده است، همچنین با تکیه بر نوآوری و ابتکار اقدام به تولید و عرضه محصولات و خدمات در حوزه فناوری اطلاعات، امنیت اطلاعات و ارتباطات نموده است.