راژان پرتو پارس در سال 1388 از ترکیب تیمی جوان پا به عرصه وجود نهاد. این شرکت در ابتدا با تمرکز بر سیستم های کنترل حرکت و ابزار دقیق کار خود را آغاز نمود و با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شدۀ خود در این حوزه، با ایدۀ قدم گذاردن به حوزه ای جدید، اقدام به توسعۀ محصولات آزمایشگاهی با فناوری بالا نمود. شرکت راژان پرتو از بدو تاسیس در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر بوده است و در سال 93 با کسب عنوان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال گسترش فعالیت های خود می باشد.