سگال پردازش پارت

بازرسی خطوط لوله نفت و گاز، طراحی و بومی سازی تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری سیستمهای اسکادا و قرائت از دور

شرکت مهندسی سگال پردازش یکی از شرکت های پیشرو و دانش بنیان در حوزه طراحی و بومی سازی سامانه های پیشرفته و هوشمند در صنعت نفت، گاز، برق و آب در کشور می باشد. این شرکت تا کنون توانسته است گام های بلند و ارزشمندی را در عرصه خودکفایی کشور بویژه در حوزه صنایع با فناوری بالا، بردارد و فناوری های پیشرفته و کاربردی را در صنایع نفت و گاز و نیز در صنایع برق و آب و به طور کلی در حوزه انرژی در کشور پیاده سازی و به اجرا در اورد.