نکا سیستم (جهان ارتباطات نکا​)

سامانه‌ی نمایندگی فروش کارت شارژ و شارژ مستقیم تلفن همراه

گزارشات متنوع
ریز گزارش خریدها و خروجی مالی و نمودار خرید روزانه
وب سرویس
وب سرویس کامل شامل خرید،گزارش گیری و پیگیری خرید (دانلود راهنما)
نمودارها
نمودار خرید روزانه و هفتگی با قابلیت دانلود
زیرمجموعه گیری
با معرفی نماینده زیر مجموعه با هر خرید مادام العمر پورسانت دریافت کنید