شرکت روان ارتباط عصر (دسترسی آسان و بی پایان) در راستای ارائه راه حل های مهندسی حرفه ای در زمینه های مخابراتی تاسیس شد. با توجه به همکاری ما در مقیاس بزرگ در پروژه های متعدد ایرانی و خارجی مخابراتی در سر تا سر ایران، که یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم بوده است، ما قادر به ثبت سوابق برجسته ای از ارائه پاسخ مناسب توسط همکارانمان به نیازهای اپراتورها و فروشندگان بوده ایم.