هدف هیلاپِی ارائه روشی آسان و امن برای جابجایی پول در شرایط مختلف است. برگ‌برندۀ هیلاپی در قیاس با سایر شرکت‌ها، سرعت ارائۀ خدمات به پذیرنده (فروشگاه‌ها و نهاد‌ها و افراد حقیقی) است. به‌محض درخواست یک درگاه، به‌سرعت این درخواست توسط تیم هیلاپی پیگیری شده و در سریع‌ترین زمان زیرساخت نرم‌افزاری‌اش برای پذیرنده فراهم می‌شود. از آن به بعد کار ساده است: شما حساب کاربری خاص خود را خواهید داشت تا حجم پرداخت‌ها، تاریخ و مقدار هر تراکنش مالی را دریابید و با ارائۀ نمودارهای مالی گوناگون، وضعیت مالی بیزنس خود را ارزیابی کنید.